МСФЗ / П(С)БО

Впроваджекння МСФЗ викликає багато запитань та пояснень, МФУ не тлумачить МСФЗ (лист від 24.09.2018р. №35210-06-5/24914)

Всім зацікавленим особам пропонується звертатися до Комітету з інтерпретацій (IFRIC), що знаходиться у Лондоні.

Є реальний дефіцит пояснень. Тому Комітет ФПБАУ зі стандартів та практики бухгалтерського обліку розглядає актуальні питання з МСФЗ та дає роз`яснення про механізми застосування МСФЗ в Україні:

Роз'яснення від 22.12.2018 р. № 1
Облік та звітність у тому періоді, за який подається перша фінансова звітність за МСФЗ

Роз'яснення від 18.01.2019 р. № 2
Модифікація форм фінансової звітності

Роз'яснення від 05.02.2019 р. № 3
Облік договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності

Роз'яснення від 20.03.2019 р. № 4
Облік права постійного користування земельною ділянкою

Роз'яснення від 16.08.2019 р. № 5
Щодо обліку активів, отриманих безоплатно

Роз'яснення від 15.07.2020 р. №6
Щодо визнання у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, об'єктів, які згідно з податковим законодавством розглядаються як невиробничі

Роз'яснення від 15.07.2020 р. №7
Щодо відображення у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, об'єктів, які перебувають у балансоутриманні

Роз'яснення від 15.07.2020 р. №8
Щодо обліку та відображення у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, операцій з оренди цілісного майнового комплексу

Роз'яснення від 17.02.2023 р. №9
Відображення у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, витрат, спричинених воєнними діями

Роз'яснення від 19.05.2023 р. №10
Щодо складання фінансової звітності за МСФЗ для МСП на підставі таксономії

Роз'яснення №11 від 29.08.2023 р.
Щодо відображення уточнень з окремих податків у зв’язку з воєнним станом і
запровадженими змінами до ПКУ

Роз'яснення №12 від 22.09.2023 р.
Про відображення поступок в договорах оренди в умовах воєнного стану

Позиція Комітету №13 від 13.02.2024 р.
Щодо визначення категорії підприємства та дати переходу на МСФЗ

П(С)БО
Роз'яснення підготовлені Комітетом ФПБАУ з практики бухгалтерського обліку та звітування стосовно П(С)БО

Роз'яснення від 20.02.2023 р. №1
Щодо відображення розрахунків з вітчизняними замовниками з прив’язкою до курсу іноземної валюти.

Роз'яснення від 20.04.2023 р. №2
Щодо застосування ставки дисконтування при визначенні теперішньої вартості довгострокової заборгованості на дату балансу

Роз'яснення від 19.05.2023 р. №3
Щодо відображення курсових різниць, які виникають унаслідок перерахунку зобов’язань перед засновниками в разі зменшення капіталу підприємства та нарахування дивідендів

Роз'яснення від 03.07.2023 р. №4
Щодо відображення вартості безоплатно отриманих необоротних активів в складі іншого сукупного доходу

Роз'яснення від 20.07.2023 р. №5
Щодо відображення показника "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" у фінансовій звітності мікропідприємства

Роз'яснення від 13.10.2023 р. №6
Щодо оцінки активів або зобов'язань в операціях пов'язаних сторін

ПРОПОЗИЦІЯ Комітету ФПБАУ  від 11.01.2024
стосовно
Рекомендації щодо надання інформації про
робочу силу підприємства у звіті про управління

Роз'яснення від 14.02.2024 р. №7
Щодо формування забезпечення витрат на виконання гарантійних зобов'язань

Роз'яснення від 27.02.2024 р. №8
Щодо відображення доходів та витрат у фінансовій звітності неприбуткових організацій

Роз'яснення від 30.04.2024 р. №9
Щодо бухгалтерського обліку витрат на зберігання запасів, понесених у процесії їх
доставки на підприємство (до місця використання)

Роз'яснення від 10.05.2024 р. №10
Щодо бухгалтерського обліку швидкозношуваних предметів

Пропозиції надіслати на ел. адресу: [email protected]

Заздалегідь вдячні.


З повагою,
Виконавча дирекція ФПБАУ