Як стати членом ФПБАУ?


Членство у ФПБАУ є добровільним. Прийом у члени ФПБАУ здійснюється Комітетом з питань членства на підставі письмової чи електронної заяви кандидата з наступним затвердженням Правлінням ФПБАУ.

Заява кандидата розглядається не більше ніж у місячний строк з дня її подання. Рішення про прийняття у члени ФПБАУ набирає чинності після сплати заявником вступного внеску. Заява кандидата може бути подана безпосередньо до Виконавчої дирекції ФПБАУ по е-mail: [email protected]  або поштовим відправленням на адресу: 01001, м. Київ, а/с В-121, ФПБАУ. 

Категорія членства та розмір членських внесків в 2024 році 

Почесні члени ФПБАУ: з 2024 року звільнені від сплати членських внесків (підстава: рішення Правління ФПБАУ від 22.12.2023р.)


Дійсні члени ФПБАУ:


Асоційовані члени ФПБАУ:

Зверніть увагу! При вступі в члени ФПБАУ, кандидат сплачує вступний + річний внесок згідно категорії членства. Особи, що подали заяву на вступ до ФПБАУ у листопаді та грудні поточного року сплачують вступний та річний внески, останній зараховується як річний внесок на наступний рік. Річні внески сплачуються до 1 березня поточного року. Несплата річних членських внесків до першого березня вважається заборгованістю.

Оплата членських внесків

При вступі

Членські внески можна сплатити по Квитанції з реквізитами або:
- через Приват 24 (набрав ФПБАУ або Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України»)
- або будь якою платіжною карткою через  кнопку «Сплатити»: