Про ФПБАУ

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), має всеукраїнський статус,  є громадською, професійною, саморегулівною організацією.

ФПБАУ з 2008 року є дійсним членом Міжнародної Федерації професійних бухгалтерів (www.ifac.org)

Головною метою ФПБАУ є реалізація та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, професійних та інших інтересів аудиторів, бухгалтерів та інших представників бухгалтерської професії в Україні в інтересах суспільства.

Напрями діяльності  ФПБАУ згідно мети:

 • впровадження високоякісних міжнародних стандартів у галузі бухгалтерського обліку й аудиту та надання впевненості, бухгалтерського обліку в державному секторі, етики та освіти для професійних бухгалтерів та підтримки їх впровадження і використання;
 • надання методичної та практичної допомоги у гармонізації українського законодавства у галузі бухгалтерського обліку та аудиту із законодавством Європейського Союзу;
 • сприяння взаємодії та співпраці між членами ФПБАУ;
 • налагодження співпраці з іншими професійними організаціями, у тому числі іноземними чи міжнародними;
 •  представництва професії бухгалтера в органах державної влади, суспільстві;
 • розробки та впровадження кваліфікаційних вимог до членів ФПБАУ, розробки та впровадження підтримки власної системи професійної сертифікації;
 • розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та безперервного навчання бухгалтерів та аудиторів;
 • розробки та реалізації всеукраїнських, регіональних та міжнародних проєктів, спрямованих на підвищення статусу професії бухгалтера, аудитора в суспільстві.

Для досягнення мети ФПБАУ вирішує такі завдання:

 • сприяє розвитку професійної освіти шляхом підвищення освітнього рівня знань своїх членів;
 • бере участь у формуванні та виконанні національних програм соціально-економічного розвитку;
 • здійснює співпрацю з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними та/або фізичними особами як на території України, так і за її межами з питань, що відповідають меті ФПБАУ;
 • проводить публічні заходи (громадські слухання, семінари, конференції, тренінги, круглі столи, обговорення тощо) стосовно проєктів законодавчих та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та аудиту, напрямків розвитку єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності та удосконалення організаційних форм та методів бухгалтерського обліку та аудиту;
 • сприяє здійсненню правового та соціального захисту своїх членів;
 • сприяє забезпеченню членів ФПБАУ необхідними видами навчальних,  інформаційних, консультативних та інших послуг;
 • інформує громадськість про роботу ФПБАУ.

Кодекс Етики | Статут ФПБАУ