• Освітній захід "Міжнародні стандарти фінансової звітності"!  Шановні Колеги, запрошуємо вас на Освітній захід "Міжнародні стандарти фінансової звітності"!

  Старт курсу- 21.03.24 р., Фініш курсу-29.04.24 р.  в Zoom  Кожне заняття з 16:00 до 18:00.

  Організатор:  Навчально-методичний центр Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (надалі НМЦ ФПБАУ) 

  Формат: освітній захід постійного професійного навчання 24 години.

  Програма:

  1. Концептуальна та регуляторна основи фінансової звітності

  • Регуляторна основа
  • Концептуальна основа фінансової звітності
  • Поняття та принципи діяльності груп та консолідованої фінансової звітності

   2. Відображення операцій у фінансовій звітності

  • IAS 2 «Запаси»
  • IAS 10 «Події після закінчення звітного періоду»
  • IAS 12 «Податки на прибуток»
  • IAS 16 «Основні засоби»
  • IAS 21 «Вплив змін валютних курсів»
  • IAS 23 «Витрати на позики»
  • IAS 36 «Зменшення корисності активів»
  • IAS 37 «Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи»
  • IAS 38 «Нематеріальні активи»
  • IAS 40 «Інвестиційна нерухомість»
  • IFRS 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»
  • IFRS 9 «Фінансові інструменти»
  • IFRS 15 «Виручка за договорами з покупцями»
  • IFRS 16 «Оренда»

  3. Складання фінансової звітності окремих підприємств та груп

  • IAS 1 «Подання фінансової звітності»
  • IAS 7 «Звіт про рух грошових коштів»
  • IAS 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»
  • IFRS 3 «Об'єднання компаній»
  • IFRS 8 «Операційні сегменти»
  • IFRS 10 «Консолідована фінансова звітність»
  • IFRS 11 «Спільна діяльність»
  • IAS   33 «Прибуток на акцію»

  4. Розбір практичних завдань та пробний іспит

  Запрошуютьсякерівники, бухгалтери, аудитори, кандидати в аудитори

  Реєстрація обов'язкова за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1xFaBaPcT-jlgIIopY7uyN5_4FaiG7aluL31YRwxroMc/edit
   
  Учасники отримують:  Відео-запис + слайдові матеріали. По закінченню заходу учаснику буде надіслано Свідоцтво про участь.

  Умови участі:  Зареєструватись, отримати та оплатити рахунок. Вартість участі 1 (одного) учасника- 8 500,00 грн, (700,00 грн для членів ФПБАУ ).

  Лектор - укладач: Косовец Любов Володимирівна – бізнес консультант з питань МСФЗ, член комітету ФПБАУ з питань професійного розвитку та сертифікації, сертифікований бухгалтер,  має сертифікати, СІРА, DipIFR ACCA, CIMA DipPM
   
  Контакти організатора: Тел.: (044) 586-40-81 (82); Ел.: [email protected]