• Трансформації фінансової звітності українських підприємств у звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності

  Увага!
  Нове видання ФПБАУ:
  Методичний посібник, 4-е видання

  «Трансформація фінансової звітності українських підприємств у звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності»


  Авторський колектив:


  Голов С.Ф
  ., д.е.н., професор ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)», Почесний член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.


  Костюченко В.М.,
  д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки Київського Національного торговельно-економічного університету, Почесний член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.


  Кулага О.М.,
  заступник директора фінансово-економічного департаменту АБ «Укргазбанк», член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.


  Цей методичний посібник розроблений фахівцями ФПБАУ з метою сприяння переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) відповідно до ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».


  Методичний посібник, це четверте видання яке було перероблене та доповнено з урахуванням змін внесених до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).


  Прийнятий у травні 2011року Закон України «Про внесення змін до ЗаконуУкраїни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначив сферу і порядок застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні.


  Згідно цього Закону: «Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами».


  Метою посібника є опис процесу перетворення фінансової звітності українських підприємств у звітність, що відповідає усім вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. Поряд з описом поетапної трансформації фінансової звітності українських підприємств у методичних рекомендаціях подано приклад такої трансформації.


  Вартість посібника - 187 грн. ( для членів ФПБАУ - 170 грн.)


  Реквізити:

  Підприємство Громадської Організації "НМЦ ФПБАУ"
  ЄДРПОУ 24917743, тел. 0442791035
  Р/р 26001104709 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 380805
  Призначення платежу: Методичний посібник «Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами»


  Замовити книгу можна за тел. (044) 456-40-81 (82) або на e-mail: [email protected]