• Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів»

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 110-річчю ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та 20-річчю Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України:

  «Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів»

  яка відбудеться 25 листопада 2016 року.

  Метою конференції є обговорення науково-практичних проблем трансформації підсистем обліку, аналізу, аудиту та оподаткування як складових управління суб’єктом господарювання під впливом процесів євроінтеграції.

  Тематичні напрями конференції:

  1.       Розвиток бухгалтерського обліку підприємницької діяльності в умовах адаптації до європейських стандартів.

  2.       Трансформації системи оподаткування підприємницької діяльності.

  3.       Якість та зміст освіти бухгалтерів і аудиторів: європейські тенденції

  4.       Бухгалтерський облік та фінансова звітність в контексті застосування МСФЗ.

  5.       Бухгалтерський облік в секторі загального державного управління.

  6.       Напрями розвитку методології обліку в банківських установах.

  7.       Теорія і практика аналітичного забезпечення управління економічними суб’єктами.

  8.       Актуальні проблеми теорії і практики аудиту та шляхи їх вирішення.

  Мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

  Докладна інформація