• Конкурс пропозицій для обрання аудиторської компанії

  Громадська організація «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України» (надалі-ГО ФПБАУ) оголошує конкурс пропозицій для обрання аудиторської компанії для проведення (ініціативного) аудиту (консолідованої) фінансової звітності .

  Кінцевий термін прийому Заяв – 17 квітня 2018 року.

  Інформація про Громадську організацію ФПБАУ

  ГО ФПБАУ, заснована 04 вересня 1996 року. ГО ФПБАУ об’єднує представників бухгалтерської професії з різних сфер діяльності. ГО ФПБАУ має дочірнє підприємство- Підприємство громадської організації «Навчально методичний центр Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України» (надалі-ПГО НМЦФПБАУ), в якої є єдиним засновником.

  Аудит має бути проведений незалежним і кваліфікованим аудитором, який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях.

  Основні вимоги:

  Аудит має бути проведений у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту

  Предмет аудиту:

  Виконавець (Аудитор/ри) повинен здійснити перевірку консолідованої звітності за 2017 рік, складеної за МСФЗ.

  Обов’язки Виконавця у межах аудиту включатимуть, зокрема:

  • Надати висновок щодо того, чи відображає Звіт пв усіх суттєвих аспектах, надходження коштів, понесені витрати, а також продукцію та допомогу, протягом періоду, за який проводиться перевірка, відповідно до умов угод та загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку або інших загальних принципів бухгалтерського обліку.
  • Провести оцінку та отримати достатнє розуміння структури внутрішнього контролю одержувачів фінансування, оцінити ризики у системі контролю та визначити питання, що потребують звітування, включаючи суттєві недоліки у системі внутрішнього контролю.
  • Виявити всі суттєві випадки невиконання умов чи вимог законодавства та незаконні дії, що мали місце чи можуть мати місце.
  • Здійснити звірку коштів, відображених у Фінансової Звітності ГО ФПБАУ за 2017 рік.

  За результатами наданих Послуг, що зазначено вище, Аудитор надасть Організації наступні документи:

  • аудиторський звіт;
  • аудиторський звіт щодо інформації про обсяг аудиторських процедур щодо отримання розуміння про систему внутрішнього контролю та оцінки ризику та можливі недоліки та істотні вади у системі внутрішнього контролю ГО ФПБАУ;
  • аудиторський звіт щодо відповідності діяльності ГО ФПБАУ умовам договорів, законодавчим та іншим нормативно-правовим актам;
  • звіт щодо звірки даних про кошти, відображених у фінансовій звітності;
  • лист керівництву;

  Звіт має бути наданий не пізніше 21 травня 2018 року українською мовою.

  Усі Результати будуть підготовлені у паперовому та електронному -форматах.

  Для отримання повного опису робіт потрібно звертатися до Валентини Легкої за адресою: [email protected]

  Вимоги до конкурсної пропозиції:

  • Детальний розрахунку вартості і графіку виконання робіт.

  Терміни подання та розгляду пропозицій:

  • Кінцева дата подання заявок на участь – 17 квітня 2018 hjre
  • Повідомлення про переможця - 18 квітня 2018 року
  • Підписання договору до 19 квітня 2018 року.

  Очікуваний графік виконання аудиту:

  • Поточна робота робота 18 квітня - 14 травня 2018 року
  • Надання звітів про результати перевірки не пізніше 18 травня 2018 року
  • Надання заключних звітів аудиту не пізніше 21 травня 2018 року

  Очікуваний термін надання послуг: квітень-травеньь 2018 року

  Повний пакет документів повинен містити скан-копії:

  • Заповненої заяву на участь в конкурсному відборі
  • Цінової пропозиції відповідно до вищезазначених вимог;
  • Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
  • Свідоцтва або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

  Пропозиції слід надсилати українською мовою, вказавши очікуваний рівень оплати послуг (ціни повинні бути представлені в гривнях без ПДВ), до 18:00 17 квітня 2018 року за адресою: [email protected]