• Повідомлення інформації органам управління. Липень 2018

    Ця Публікація була підготовлена членами ФПБАУ Олександром Суворовим і Гагіком Нерсесяном з метою надання практичної допомоги членам Федерації в розумінні процесу повідомлення інформації органам управління підприємств під час аудиту фінансової звітності, узагальнення вимог Міжнародних стандартів аудиту, а також Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо повідомлення інформації управлінському персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, розгляду місця і зразків повідомлень на різних етапах аудиторської перевірки, надання аудиторам ілюстративних шаблонів робочої документації з повідомлення інформації у відповідності до МСА 260 і 265.

    Чому це важливо? З 1 жовтня 2018 року вводиться в дію Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який запроваджую поняття «додаткового звіту для аудиторського комітету» за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та встановлює досить широкий перелік питань, які мають в ньому розкриватися. В більшості випадків вимоги Закону співставні з МСА, проте з цієї дати альтернативи «письмовим» комунікаціям фактично не існуватиме, щонайменше до питань, зазначених в 35-й статті Закону. Іншою новацією Закону став обов’язок аудиторської фірми надати на вимогу такий додатковий звіт для аудиторського комітету Органу суспільного нагляду, НБУ, НКЦПФР чи Нацкомфінпослуг.

    Більш докладніше