• Докладно про податки

  Габрук О.Г.,
  практикуючий консультант з оподаткування
  та бухгалтерського обліку, член ФПБАУ

  Пантелійчук Л.Б.,
  директор ПП „Аудиторська фірма „Константа”,
  керівник комітету ФПБАУ з податкових питань

  Купили товар у ФОП – подбайте про документи

  Купуючи товар у ФОП важливо завчасно подбати про документи. Податковому агенту – важливо правильно оподаткувати чи застосувати податкові преференції щодо виплати доходу на користь ФОП. Тому в центрі уваги – реєстраційні документи. Для бухгалтерського обліку – важливо правильно складені первинні документи, що підтверджують право на витрати покупця. І так, все по - порядку.

  Перш за все маємо усвідомлювати, кому виплачуємо дохід. Адже податковий агент, що нараховує (виплачує) дохід на користь фізичної особи зобов'язаний утримувати ПДФО та військовий збір за рахунок такого доходу та вчасно перерахувати утримання до бюджету.

  Реєстраційні документи. З огляду на пп. 177.8 ст. 177 ПКУ суб’єкт господарювання або самозайнята особа при нарахуванні (виплаті) підприємницького доходу не утримує ПДФО, якщо ФОП надано копію документа, що підтверджує його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) регулюється ст. 11 Закону N 755-IV. Відомості, що містяться в ЄДР, надаються, зокрема, у вигляді виписки або витягу. Саме ці документи необхідні для того, щоб переконатися у тому, що неутримання податків є правомірним. Адже неутримання ПДФО та військового збору можливо лише у разі, коли виплата проводиться в межах видів підприємницької діяльності ФОП. У виписці зазначається основний вид економічної діяльності. Якщо, наприклад торгівля є основним видом діяльності - достатньо виписки. Якщо торгівля є не основним, а іншим видом підприємницької діяльності – необхідно витяг, адже він містить всі види економічної діяльності, які здійснює ФОП.

  Частіше, наші контрагенти з числа ФОП є платниками єдиного податку. В цій ситуації потрібно й ще витяг з реєстру платників єдиного податку. І знову звертаємо увагу на види підприємницької діяльності. Виплата доходу без утримання податків можлива лише в межах КВЕД, зазначених у витягу із реєстру (раніше – у свідоцтві платника єдиного податку). Таким чином, якщо дохід виплачується на користь ФОП в межах видів його підприємницької діяльності, що підтверджено витягом або випискою з ЄДР та витягом з реєстру єдиного податку (у разі, коли ФОП – платник єдиного податку), ПДФО, військовий збір податковим агентом не утримується. В такому випадку сума оплати не являється базою нарахування ЄСВ. Але така виплата може бути признана виплатою фізичній особі по договору цивільно-правового характеру з утриманням ПДФО та військового збору та нарахуванням ЄСВ. Слід звернути увагу, що правило п. 177.8 ст177 ПКУ не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пп. 14.1.195 та 14.1.222 ст. 14 ПКУ. Плануючи виплати на користь ФОП - платників єдиного податку, доцільно звернути увагу на роз’яснення, надані в лист ДФСУ № 100/6, за якими у разі нарахування (виплати) на користь ФОП - платнику єдиного податку 1-3 групи доходів від не зазначених в їх облікових даних та в реєстрі платників єдиного податку видів діяльності, суб'єкт господарювання не здійснює утримання ПДФО та військового збору, але обов’язково зазначити їх в податковому розрахунку за формою № 1ДФ. З огляду на п.298.2 ст.298 ПКУ у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

  Виплачуючи дохід на користь ФОП необхідно звертати увагу на п. 38.9 підрозділу 10 розділу XX ПКУ. Починаючи з 01.01.2017р. під час нарахування (виплати) підприємницького доходу ФОП, місцезнаходженням або місцем проживання якого є тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (незалежно від системи оподаткування), суб'єкт господарювання або самозайнята особа, що нараховує (виплачують) такий дохід, зобов'язаний утримати ПДФО у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія п. 177.8 ст. 177 ПКУ. Аби не припуститися помилок під час виплати підприємницького доходу визначимось з термінологією п.38.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ:

  • тимчасово окупованою територією визнається територія окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей відповідно до Постанови № 254, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, визначається Кабінетом Міністрів України;
  • населені пункти на лінії зіткнення - населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.

  Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення визначено розпорядженням № 1085.

  Будь-які господарські операції підприємство має підтверджувати документально ( ч. 1 ст. 9 Закону про бухоблік, пп. 1.2 і 2.1 Положення № 88). Цього вимагає й податковий облік в п. 44.1 ст.44 ПКУ). Тому при купівлі товару у ФОП клопіт про належне документальне підтвердження операцій є доречним.

  Первинні та розрахункові документи. Пакет підтвердних документів залежить від форми оплати та наявності у ФОП касового апарату. А тому розглянемо різні ситуації.

  Оплата в безготівковій формі, є найменш проблемною, адже кошти надходять на банківський рахунок. По безготівкових розрахунках не діють ні які обмеження за сумою. Проведення таких розрахунки підтверджуються банківськими виписками. Як правило, на підставі рахунку - фактури проводиться оплата і постачальник при відвантаженні товару надає видаткову накладну. Тут є важливим, щоб складений документ відповідав вимогам первинного за ст.9 Закону № 996, тобто мав всі необхідні обов’язкові реквізити:

  • найменування суб’єкта господарювання, від імені якого складено документ;
  • назва документа (форми);
  • дата складання;
  • зміст та обсяг господарської операції;
  • одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному вираженні);
  • посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
  • особистий або електронний підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

  Щодо останніх двох реквізитів, пам’ятаємо, що ніяких закарлюк, рисок – посада, прізвище, ім’я, по-батькові. Наявність печатка, на сьогодні, не є обов’язковою вимогою, тобто залежно від ситуації.

  Оплата картками відносяться до безготівкових розрахунків, але відповідно до Закону № 265 підлягає фіскальному контролю. З огляду на це, якщо розрахунки проводяться у безготівковій формі із застосуванням платіжних карток (з використанням платіжного терміналу, поєднаного з РРО) ФОП повинен проводити розрахункові операції через належним чином зареєстрований РРО із роздрукуванням відповідних розрахункових документів, крім суб'єктів господарювання, які згідно з чинним законодавством можуть не застосовувати РРО при розрахунках за продані товари та надані послуги. При цьому сліп у розумінні Закону №265 не є розрахунковим документом, таким є саме фіскальний чек.

  Особливої уваги щодо первинних та розрахункових документів заслуговує інтернет-торгівля. Слід звернути увагу, що покупець, використовуючи рекламні інтернет-сторінки, лише обирає товар або послугу. А ФОП, використовуючи рекламні інтернет-сторінки для продажу товарів, робіт (послуг), мають реєструвати РРО на загальних підставах за адресою розміщення таких магазинів, а у разі доставки власною кур’єрською службою можуть зареєструвати РРО на транспортний засіб, яким здійснюється доставка. У фіскальному чеку зазначаються обов’язкові реквізити, у тому числі назва та код суб’єкта господарювання, адреса магазину, що здійснив реалізацію, тощо, що дає змогу визначити, з ким проведено розрахунки за товари (послуги), та у разі виникнення потреби звернутися для обміну.

  Оплата в готівковій формі. Тут є декілька важливих акцентів. По-перше, обмеження по сумі готівкових розрахунків. У відповідності до п.6 Положення №148 суб'єкти господарювання до яких відносяться ФОП мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

  1. між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно;
  2. з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно.

  Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банківські установи. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується. Зазначені обмеження стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

  Розрахунки в готівковій формі можуть здійснюються як із застосуванням РРО та/або РК і КОРО, так і без. Нагадаємо, ФОП мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО з використанням РК при здійсненні роздрібної торгівлі продовольчими товарами (крім підакцизних товарів), що здійснюється фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок (п.1 Постанови № 1336). Платники єдиного податку гр.2 та гр. 3, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг), зобов'язані у разі перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу доходу понад 1000000 гривень; здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, незалежно від групи єдиного податку та обсягу річного доходу; здійснення роздрібної торгівлі підакцизних товарів, у тому числі пивом у пляшках і бляшанках - проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів. В такому випадку покупцю видається фіскальний касовий чек.

  Якщо рахунки за товар проводяться у готівковій формі, ФОП - продавець має надати покупцю розрахунковий документ та документ, що підтверджує перехід права власності на товар. Єдиним таким документом може бути товарний чек або квитанція. На сьогодні, з огляду на оновлене Положення №148, оприбуткуванням готівки у ФОП, які проводять готівкові розрахунки без РРО, є своєчасне і повне відображення отриманих готівкових коштів у Книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків чи квитанцій. Тобто, ФОП не зобов’язаний вести касову книгу, відповідно виписувати прибуткові або видаткові касові ордери. Законом №265 (п.15 ст.3) передбачено, що чеки, накладні та інші письмові документи, які засвідчують передачу права власності на товари (послуги) від продавця до покупця, повинні видаватись покупцю таких товарів (послуг) на його вимогу. Тобто такі документи видаються за вимогою покупця. Отже, оформлення розрахункових операцій з використанням т оварних чеків у випадках, передбачених Законом N 265, є правомірним. Разом з тим, якщо форми та зміст фіскального чека, розрахункової квитанції та інших розрахункових документів, надання покупцю яких є обов'язковим, регламентовані, то форма та зміст товарного чека на теперішній час законодавчо не визначена. Таким чином, суб'єкти господарювання можуть видавати товарні чеки довільної форми.Проте виходячи зі змісту Закону №1023, а також визначення Законом N 265 терміну "розрахункові документи", до яких, зокрема відносяться товарні чеки, вважаємо, що товарний чек повинен містити напис "Товарний чек" та за змістом відповідати вимогам п. 2 розд. II Положення, за виключенням відображення в ньому фіскального номера РРО, напису "Фіскальний чек" (база «ЗІР», підкатегорія 109.10).

  Приклад 1.

  Підприємство отримало послуги ( підписаний акт наданих послуг 10.06.2018р.) та сплатило (20.06.2018р.) ФОП Крутий О.О.10000,00 грн. за надання послуг по дослідженню кон’юктури ринку та виявлення громадської думки ( Код згідно КВЕД 73.20) .ФОП Крутий О.О. надав звіт про проведення дослідження та документи, що підтверджують його реєстрацію ФОП. В витяг з реєстру платників єдиного податку вказаний такий код діяльності. Розрахунки проведені у безготівковій формі.

  № за\п

  Господарські операції

  Сума

  Бухгалтерський облік

  Дебет

  Кредит

  1.

  Отримані послуги від ФОП та віднесені на витрати

  10000,00

  93 ”Витрати на збут”

  631 „Розрахунки з постачальниками”

  2.

  Перераховано ФОП за послуги

  10000,00

  631 „Розрахунки з постачальниками”

  311 ”Розрахунковий рахунок”

   

  Приклад 2.

  Підприємство отримало послуги ( підписаний акт наданих послуг 10.06.2018р.) та сплатило (20.06.2018р.) ФОП Крутий О.О.10000,00 грн. за надання послуг по дослідженню кон’юктури ринку та виявлення громадської думки ( Код згідно КВЕД 73.20) .ФОП Крутий О.О. надав звіт про проведення дослідження та документи, що підтверджують його реєстрацію ФОП. В витягу з реєстру платників єдиного податку вказаний такий код діяльності. Розрахунки проведені у готівковій формі.

  № за\п

  Господарські операції

  Сума

  Бухгалтерський облік

  Дебет

  Кредит

  1.

  Видано кошти під звіт Сидорову К. К.

  10000,00

  372 ”Розрахунки з підзвітними особами

  301 ”Каса”

  2.

  Отримані послуги від ФОП та віднесені на витрати.

  10000,00

  93 ”Витрати на збут”

  372 ”Розрахунки з підзвітними особами

   

  У формі №1ДФ сума нарахованого (виплаченого) на користь ФОП доходу, незалежно від обраних видів діяльності, відображається за ознакою "157".

  Нормативні документи

  1. ПКУ - Закон України від 02.12.2010р. № 2755-VI “Податковий кодекс України”
  2. Закон № 265 - Закон України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
  3. Закон № 1023 - Закон України від 12 травня 1991 року N 1023-XII "Про захист прав споживачів"
  4. Закон про ЄСВ – Закон України від 08.07.2010р. № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
  5. Положення № 148- Постанова Національного банку від 29.12.2017, № 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні",
  6. Лист ДФСУ № 100/6- лист ДФС від 10.01.2018 р. № 100/6/99-99-13-01-01-15/ІПК „Щодо необхідності утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору із доходів, що були нараховані (виплачені) фізичній особі - підприємцю платнику єдиного податку, якщо така фізична особа - підприємець не має відповідного виду підприємницької діяльності в її облікових даних”;
  7. Постанова № 254 – Постанова ВР України від 17.03.2015р. № 254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями"
  8. Розпорядження № 1085 - Розпорядження КМУ від 07.11.2014р № 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення"