• Міжнародні стандати фінансової звітності

  Шановні Колеги, 

  запрошуємо Вас на освітній захід "Міжнародні стандати фінансової звітності" (в Zoom)

  Програма

  30.08.23 р. (15:00-18:00)
  • Концептуальна основа фінансової звітності
  • IAS 1 Подання фінансової звітності
  • IAS 2 Запаси
  • IAS 16 Основні засоби

  01.09.23 р. (15:00-18:00)
  • IAS 23 Витрати за позиками
  • IAS 40 Інвестиційна нерухомість
  • IAS 38 Нематеріальні активи
  • IAS 36 Зменшення корисності активів

  05.09.23 р. (15:00-18:00)
  • IAS 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
  • IFRS 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
  • IFRS 15 Дохід від договорів з клієнтами

  08.09.23 р. (15:00-18:00)
  • IFRS 16 Оренда  
  • IAS 12 Податки на прибуток

  12.09.23 р. (15:00-18:00)
  • IAS 32, IFRS 9 Фінансові інструменти
  • IAS 28 Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства

  15.09.23 р. (15:00-18:00)
  • IFRS 3 Об’єднання бізнесу
  • IFRS 10 Консолідована фінансова звітність

  18.09.23 р. (15:00-18:00)
  • IFRS 8 Операційні сегменти
  • IAS 41 Сільське господарство
  • IAS 7 Звіт про рух грошових коштів

  20.09.23 р. (10:00-13:00)
  • IAS 33 Прибуток на акцію
  • IFRS 13 Оцінка справедливої вартості
  • Етика професійних бухгалтерів

  Спікер

  Любов КОСОВЕЦ, бізнес консультант з питань  МСФЗ, член комітету ФПБАУ з питань професійного розвитку та сертифікації,  має сертифікати:СІРА, DipIFR ACCA, CIMA DipPM

  Запрошуються

  фахівці які займаються обліком, звітністю за МСФЗ, а саме бухгалтери, аудитори, фінансові аналітики та кандидати в аудитори.

  Вартість участі 1 особи:

  - 2500.00 грн. (для членів ФПБАУ-1570,00 грн.), онлайн формат, зараховується як освітній захід постійного професійного навчання (підвищення кваліфікації (CPD))- 24 астр. год. (32 акад. год.)

  Реєстрація обов'язкова за посиланням

  Орг. комітет: (044) 586 40 82