• Освітній захід "Облік наданих позик. Вимоги МСФЗ 9 щодо формування резервів під кредитні ризики"

  Шановні Колеги,

  Навчально-методичний центр "Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України" (надалі НМЦ ФПБАУ) запрошує Вас на

  освітній захід "Облік наданих позик. Вимоги МСФЗ 9 щодо формування резервів під кредитні ризики " 13.06.24 р., з 14:00 до 17:15. в  Zoom

  Формат: освітній онлайн захід постійного професійного навчання 3 астр. години (4 акад. години)

  В Програмі:

  1. Вимоги МСФЗ 9 до кваліфікації наданих позик

  - Три види оцінки фінансових активів
  - Бізнес-модель
  - Тест на грошові потоки
  - Вибор моделі оцінки

  2. Оцінка за амортизованою собівартістю

  - Оцінка при первісному визнанні
  - Нарахування процентних доходів із застосуванням ефективної ставки проценту
  - Перерахунки при зміні грошових потоків (достракове погашення, зміна ставки, модифікації, прострочки)

  3. Вимоги МСФЗ 9 щодо формування резервів під кредитні ризики

  - Принципи формування резервів
  - Три стадії знецінення
  - Індивідуальна та колективна оцінка

  4. Нарахування процентних доходів на 3-й стадії знецінення

  - Поняття “амортизована собівартість” та “валова балансова вартість”
  - Процедури нарахування процентів на амортизовану собівартість
  - Облік коригування процентного доходу

  Запрошуютьсякерівники, фінансові директори, бухгалтери, аудитори, кандидати в аудитори

  Учасники отримують:  Відео-запис вебінару, Свідоцтво про участь.

  Умови участі:  Зареєструватись, отримати та оплатити рахунок. Вартість участі 1 (одного) учасника - 670,00 грн, (400,00 грн для членів ФПБАУ ).

  Лектор : Ольга ЗНАЧКОВА, АССА, к.е.н., має досвід в банківській сфері в Україні та Австрії, експерт з багаторічним досвідом роботи з питань МСФЗ.

  Реєстрація обов'язкова за посиланням

  Орг. комітет: тел.: (044) 5864081[email protected]