• Освітні заходи: "Методика складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ" та "МСФЗ 9 Фінансові інструменти"

  Шановні Колеги запрошуємо Вас на освітні заходи:

  21.06.24: "Методика складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ"

  24.06.24: "МСФЗ 9 Фінансові інструменти"                                                       

  з 15:00 до 18:00 в Zoom

   
  Організатор:  Навчально-методичній центр "Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України" (надалі НМЦ ФПБАУ) 

  Формат: освітні заходи постійного професійного навчання 3 астр. години кожний (разом 6 акад. годин).

  21.06.24 Програма:

  1. Критерії наявності контролю, ідентифікація материнського та дочірнього підприємства

  2. Метод придбання та сфера його застосування

  3. Визначення основних показників консолідованої фінансової  звітності (гудвілу, доходу від вигідної  покупки, неконтролюючої частки).

  4. Методика складання консолідованої фінансової звітності:

  • Звіт про фінансовий стан
  • Звіт про сукупний дохід

  5. Розбір практичних завдань

  24.06.24 Програма:

  1. Визначення фінансових інструментів, фінансових активів та фінансових зобов'язань

  2. Критерії класифікації фінансових інструментів за амортизованою вартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід або за справедливою вартістю через прибуток (збиток)

  3. Подальша оцінка фінансових інструментів

  4. Модель очікуваних кредитних збитків та порядок її застосування

  5. Розбір практичних завдань

  Запрошуютьсякерівники, бухгалтери, аудитори, кандидати в аудитори

  Учасники отримують:  Відео-запис + слайдові матеріали. По закінченню заходу учаснику буде надіслано Свідоцтво про участь.

  Умови участі:  Зареєструватись, отримати та оплатити рахунок. Вартість участі 1 (одного) учасника на один з освітніх заходів- 670,00 грн, (для членів ФПБАУ- 400,00 грн ).

  Зверніть увагу! При реєстрації на 2 (два освітніх заходи, 21.06.24 та 24.06.24) вартість участі 1 (одного) учасника -1000,00 грн, (для членів ФПБАУ- 650,00 грн ).

  Лектор - укладач: Косовець Любов Володимирівна, бізнес консультант з питань МСФЗ, член комітету ФПБАУ з питань професійного розвитку та сертифікації, сертифікований бухгалтер,  має сертифікати, СІРА, DipIFR ACCA, CIMA DipPM

  Реєстрація обов'язкова за посиланням

  Контакти організатора: Тел.: (044) 586-40-81 (82); Ел.: [email protected]