IFRS Forum-2022

Шановні Колеги, запрошуємо Вас на IFRS Forum-2022: «На шляху до Перемоги та сталого розвитку» «On the way to Victory and sustainable development»


Х Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції»

На конференції планується обговорення напрямів розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності, контролю, аудиту та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог й узагальнення пропозицій щодо їх удосконалення.
 • Звернення ФПБАУ!

  Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (надалі - ФПБАУ) звернулась з пропозиціями до Міністерства фінансів України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з пропозиціями щодо встановлення нормативних вимог про обов’язкове розкриття українськими підприємствами у примітках до фінансової звітності та звіті про управління інформації про:

  1. Наявність серед кінцевих бенефіціарів підприємства громадян російської федерації та Республіки Білорусь.
  2. Факти проведення господарських операцій з підприємствами, що є резидентами російської федерації та Республіки Білорусь, з докладним описом змісту та сум відповідних операцій.
  3. Інвестиції в бізнес, який розташований на території російської федерації та Республіки Білорусь, та інвестицій юридичних осіб із зазначених країн в Україні.

  Впевнені, що таке розкриття, безумовно сприятиме наданню користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства для прийняття рішень щодо ведення бізнесу чи інвестицій із країнами-агресорами. Таким чином, буде досягнуто мети, визначеної статтею 3 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та сприятиме реалізації вимог Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

  Також ФПБАУ як член Міжнародної Федерації Бухгалтерів (IFAC) звернулась з проханням розглянути та підтримати аналогічні наші пропозиції, які також направлені міжнародним інституціям:

  • International Auditing and Assurance Standards Board
  • International Ethics Standards Board for Accountants
  • International Accounting Standards Board
  • International Sustainability Standards Board
  • IFRS Interpretations Committee
  • Monitoring Group of IOSCO

  Дані пропозиції стосуються необхідності відображення в примітках до фінансових і нефінансових звітів суб’єкта господарювання інформації про зміст, характер та обсяги діяльності в країнах , які здійснюють агресію проти інших країн та/або беруть участь у цій агресії чи є фігурантами світових списків економічних санкцій. Така інформація є важливою для інвесторів, які прагнуть дотримуватися високих етичних стандартів, цінять свою ділову репутацію, не хочуть бути свідомо чи не свідомо включені до схем фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення в світі.

  Адже всі ми з вами сьогодні розуміємо, що в сучасному світі стратегічний успіх бізнесу не може і не повинен бути досягнутий суб’єктом, який прямо чи опосередковано підтримує будь-яким чином неспровоковану та невиправдану військову агресію, тероризм та злочини проти людства.

  Прим.: Рада ФПБАУ дякує членам Комітету ФПБАУ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, особливо Чалому Івану Григоровичу, експерту цього Комітету, за ініціативу  в підготовці вище зазначених пропозицій.