IFRS Forum-2022

Шановні Колеги, запрошуємо Вас на IFRS Forum-2022: «На шляху до Перемоги та сталого розвитку» «On the way to Victory and sustainable development»


Х Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції»

На конференції планується обговорення напрямів розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності, контролю, аудиту та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог й узагальнення пропозицій щодо їх удосконалення.
  • Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!», 30 сентября 2011 г., Харьков

    Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!» проводится в соответствии с программой социально-экономического развития Харьковской области на 2011 год и планами Харьковской облгосадминистрации по расширению международных связей и привлечению инвестиций в экономику региона.

    В форуме примут участие руководители посольств, представители торгово-экономических миссий посольств иностранных государств в Украине, представители регионов-партнеров, руководители государственных учреждений и структурных подразделений министерств, занимающихся инновационной и инвестиционной деятельностью, руководители подразделений, отвечающих за инновационную и инвестиционную деятельность в Харьковской области, эксперты, представители инвестиционных фондов, финансово-кредитных учреждений и финансово-промышленных групп, заинтересованных в инвестиционной и инновационной деятельности в Харьковской области,  а также представители проектов технической помощи Украине.

    О форуме можно узнать подробнее на сайте www.led.org.ua