Х Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції»

На конференції планується обговорення напрямів розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності, контролю, аудиту та аналізу відповідно до сучасних міжнародних вимог й узагальнення пропозицій щодо їх удосконалення.


Звернення ФПБАУ!

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України звернулась з пропозиціями до Міністерства фінансів України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Вебінар "Воєнний стан: що змінилося в податках?"

З 24 лютого 2022 р. в Україні запроваджено воєнний стан, і Урядом, серед іншого, запроваджено суттєві зміни до податкового законодавства задля стимулювання та підтримки бізнесу та державного бюджету.