Історія ФПБАУ

Всеукраїнська громадська організація "Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України"

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) заснована у 1996 р. з метою об'єднання зусиль бухгалтерів та аудиторів для сприяння реформуванню та розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в Україні на основі Міжнародних стандартів, удосконалення податкового законодавства та захисту спільних інтересів членів Федерації.

Види діяльності:

 • Участь у розробці нормативно-правових документів

З 1997 р. члени ФПБАУ беруть участь у підготовці проектів законодавчих та регуляторних актів: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та рекомендацій щодо їх вдосконалення. Члени Федерації виконали замовлення ДК ЦПФР з розробки методики трансформації звітності відкритих акціонерних товариств у фінансову звітність за міжнародними стандартами. ФПБАУ видала методичний посібник "Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО". Ця робота виконана відповідно до рішення Кабінету Міністрів України.

 • Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності

Члени Федерації, починаючі з 1997 р. перекладають та видають Міжнародні стандарти фінансової звітності. Знання Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності допомагають підвищити кваліфікацію та практично застосувати їх на підприємствах України, що необхідно як для розвитку підприємства, так і для інтеграції на міжнародні ринки. Починаючи з 1999 р. ФПБАУ перекладає та розповсюджує Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). У 2005 р. ФПБАУ отримала ліцензію від Лондонського Комітету МСБО та переклала, видала Міжнародні стандарти фінансової звітності - МСФЗ-2004, 2005, 2006. Останнім часом видала: "Стислий виклад МСФЗ для керівників вищої ланки, аудиторських комітетів та рад директорів", а також "МСФЗ. Фінансові інструменти".

 • Дослідницька робота та видання спеціалізованої літератури

У 2002 р. члени ФПБАУ виконали наукове дослідження щодо податкової і фінансової звітності та взаємозв'язків показників податкового та бухгалтерського обліку на замовлення ДПС України. Дослідження проводилось на виконання п. 35 Указу Президента України від 05.03.2002 р. за №216/2002 "Про заходи щодо детенізації економіки України на 2002-2004 роки", згідно з яким передбачалось "вжити заходів щодо узгодження показників податкового та фінансового обліку платників податків і спрощення форм податкової та статистичної звітності". Члени ФПБАУ у 2004 р. виконали порівняльно - правове дослідження у регулюванні правовідносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та Україні на замовлення Центру європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України, за результатами якої видана книга "Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України". За результатами дослідницької роботи розроблено план-графік адаптації законодавства України до вимог ЄС. ФПБАУ є засновником журналів "Вісник бухгалтера і аудитора", "Школа професійного бухгалтера". В цих журналах розповсюджує інформацію про новини від МФБ, професійних організацій Європи та світу, про тенденції розвитку Міжнародних стандартів фінансової звітності, про актуальні питання розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Україні. ФПБАУ видає спеціалізовану літературу з питань управлінського, бухгалтерського обліку та звітності, податків та комерційного права України.

 • Підвищення кваліфікації та сертифікація

Підвищення кваліфікації та сертифікація Навчально-методичний центр ФПБАУ створено за рішенням ФПБАУ в травні 1997 р. НМЦ ФПБАУ (ліцензія №234636) є центром професійного навчання та підвищення кваліфікації. НМЦ пропонує широкий діапазон можливостей подальшої освіти бухгалтерів. З 1997 р. ФПБАУ запровадила систему сертифікації бухгалтерів. Розробила програми з підвищення кваліфікації на основі національних П(С)БО та МСФЗ. Запровадила з 2002 р. Міжнародну програму сертифікації СІРА. З 2005 р. ФПБАУ у співпраці з професійною організацією Великобританії (АССА) розпочала тренінги з підготовки слухачів до іспитів на отримання Диплома АССА за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

 • Вивчення світового досвіду

Федерація співпрацює з багатьма професійними організаціями Європи, організовує та проводить міжнародні конференції. За останні роки проведені Міжнародні конференції за темами:

  • "Міжнародні стандарти фінансової звітності - інтеграція бізнесу до світової економіки", 2003 р.;
  • "Професійна кваліфікація бухгалтерів: від професійного навчання до професійного визнання", 2004 р.;
  • "Розвиток бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до плану дій "Україна - ЄС", 2005 р.;
  • "Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України",
    29.05.2006 р.;
  • "Управлінський облік і конкурентоспроможність бізнесу", 30.10.2006 р.";
  • "Кодекс етики професійних бухгалтерів: Досвід, Реалії, Перспективи", 31.05-01.06.2007 р.”

За ініціативою членів ФПБАУ та при підтримці Міністерства фінансів України Указом Президента України у 2004 р. встановлено професійне свято "День бухгалтера". Щорічно ФПБАУ спільно з Мінфіном України, АПУ, САУ проводить на національному рівні урочисті заходи, присвячені професійному святу. За ініціативи ТВ ФПБАУ це свято проводиться в усіх регіонах України.

 • Членство ФПБАУ в Міжнародних організаціях
  • Асоційований член Міжнародної Федерації Бухгалтерів.
  • Повний член Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.
  • Повний член Единбурзької групи.
  • Повний член Європейської Південно-Східної асоціації з професійного розвитку бухгалтерів.

В лютому 2006 р. ФПБАУ прийнята до Единбурзької Групи. 22 лютого 2006 р. в Лондоні відбулося чергове засідання членів Единбурзької Групи. Була розглянута заява ФПБАУ щодо вступу, після обговорення було прийняте рішення – прийняти ФПБАУ до Единбурзької Групи. Члени Единбурзької Групи це професійні організації - члени Міжнародної Федерації Бухгалтерів (IFAC). В квітні 2006 р. ФПБАУ прийнята до Європейської Південно - Східної асоціації з професійного розвитку бухгалтерів (SEEPAD) (члени асоціації - професійні організації країн: Албанія, Боснія-Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Македонія, Молдова, Румунія, Сербія, Чорногорія, Греція, Великобританія та Туреччина).