Навчально-методичний центр ФПБАУ


НМЦ ФПБАУ
заснований професійною громадською організацією ФПБАУ в травні 1997 р. НМЦ ФПБАУ (ліцензія Міністерства освіти і науки України від 06.09.02 № 234636) розробляє навчальні програми та проводить навчання з підвищення кваліфікації за напрямками: бухгалтер базового рівня; професійний бухгалтер; бухгалтер з внутрішнього аудиту; облік у сільськогосподарських підприємствах; оцінка майна в матеріальній формі, оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та матеріальних активів.

НМЦ ФПБАУ – центр спеціалізованого професійного навчання та підвищення кваліфікації фахівців у сфері бухгалтерського обліку та фінансової діяльності. Наша спеціалізація - поглиблені курси з дисциплін фінансового, управлінського, податкового обліку, фінансового менеджменту, основ господарського права.

Наші викладачі: кандидати економічних наук, викладачі-практики, що мають успішний досвід викладання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), національних стандартів бухгалтерського обліку (НСБУ), управлінського обліку для практиків протягом 1997-2003 рр.

Цільова аудиторія – головні бухгалтери, бухгалтери, внутрішні аудитори, фінансові аналітики, керівники підприємств, фінансові директора, менеджери, економісти.

Цілі навчання: Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних та/або міжнародних стандартів, що дозволить підвищити інвестиційну привабливість підприємств та вдосконалити корпоративні відносини.

НМЦ ФПБАУ – це команда професіоналів, котрі постійно вдосконалюють навчальні програми, рівень та методи навчання.

Центр має представництва в усіх регіонах України

Ми раді запропонувати вам співпрацю з підвищення кваліфікації спеціалістів відповідно до сучасних вимог.


Навчання

Заняття організовуються як для корпоративних, так і для індивідуальних слухачів. Графік занять, тривалість курсу, форми навчання визначаються за згодою зі слухачами. Вартість курсу залежить від комплектації груп, тривалості курсу та вартості навчальних посібників.


Форми

Навчально-методичний центр пропонує навчання в таких формах:

 • очна (денна, вечірня)
 • заочна
 • консультаційна
 • дистанційна


Навчальні програми

Програма СІРА – це єдина програма міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів, кваліфікаційний рівень яких підтверджується спільним сертифікатом ФПБАУ (Україна), Міжнародної ради сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (МРСБА)(СНГ), а також Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (Лондон). Вона розроблена, впроваджена та узгоджена міжнародними професійними організаціями бухгалтерів та здійснюється російською мовою.

СІРА підготовлена на основі "Інструкцій з питань міжнародної освіти" Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC) та "Всезагальною програмою спеціалізованої підготовки професійних бухгалтерів" (UNCTAD). Програма рекомендована Державною комісією з цінних паперів да фондового ринку для підготовки, тестування, складання іспитів та отримання сертифікатів у зв'язку з упровадженням (починаючи з 2003 року) складання фінансової звітності певними категоріями учасників фондового ринку відповідно з МСБО (Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження заходів з реалізації основних напрямків розвитку фондового ринку на 2001-2005 роки" № 1046 від 14.08.01 та лист Державній комісії з цінних паперів від 06.02.02 р. №1165/17).

СІРА передбачає навчання та тестування за такими курсами:

І рівень "Сертифікований бухгалтер-практик" (САР):

 • Фінансовий облік та звітність за МСБО – 1 рівень
 • Управлінський облік – 1 рівень
 • Оподаткування та право в Україні

ІІ рівень "Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер" (СІРА):

 • Фінансовий облік та звітність за МСБО – 2 рівень
 • Управлінській облік – 2 рівень
 • Оподаткування та право в Україні
 • Фінанси
 • Аудит
 • Інформаційні технології

Програми «Бухгалтер-практик» і «Професійний бухгалтер» розроблені на базі національних стандартів бухгалтерського обліку відповідно до вимог програми СІРА

Програма "Облік у сільськогосподарських підприємствах" розроблена для підвищення кваліфікації фахівців бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств.

Програма «Внутрішній аудит» розроблена для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів за напрямком "Внутрішній аудит"

Програма «Бухгалтер базового рівня» розроблена для підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів малих підприємств та бухгалтерів-техніків.

Програма «Оцінка майна в матеріальній формі» розроблена для підготовки та підвищення кваліфікації оцінювальників майна в матеріальній формі.


Сертифікація

За результатами навчання проводиться тестування та сертифікація слухачів:

 • за програмою міжнародної сертифікації (МРСБА) з метою отримання
  • міжнародного Сертифіката бухгалтера – практика (САР)
  • Сертифіката міжнародного професійного бухгалтера (СІРА)
 • за програмою сертифікації ФПБАУ з метою отримання
  • Сертифіката бухгалтера – практика (ФПБАУ)
  • Сертифіката професійного бухгалтера (ФПБАУ)
 • за програмою підвищення кваліфікації бухгалтерів з метою отримання
  • Свідоцтва (державного зразка) про підвищення кваліфікації


НМЦ ФПБАУ а/я В - 121, Київ 01001
E-mail:
[email protected]
Internet: http://www.ufpaa.org