Профільні комітети ФПБАУ

Згідно Статутних завдань за рішенням Ради ФПБАУ створені наступні Комітети:

 • Комітет з питань членства та професійної етики
  Керівник - Олексієнко Дмитро Володимирович (Київ)
 • Комітет зі стандартів та практики бухгалтерського обліку
  Керівник - Лоханова Наталія Олексіївна (Одеса)
 • Комітет з питань професійної освіти та підвищення кваліфікації
  Керівник - Зубілевич Світлана Яківна (Рівно)
 • Комітет з питань фінансів та бюджету
  Керівник - Рогозний Сергій Анатолійович (Київ)
 • Комітет зі стандартів та практики аудиту
  Керівник - Голубка Ярослав Володимирович (Мукачеве)
 • Комітет з питань оподаткування
  Керівник - Пантелейчук Лариса Борисівна (Київ)

Робота Комітетів ФПБАУ спрямована на виконання Статутних завдань та Стратегічного плану ФПБАУ.

Серед приоритетних завдань Комітетів:

 • Організація заходів для здійснення проектів у сфері бухгалтерського обліку.
 • Участь у розробці та експертизі відповідних нормативних актів.
 • Організація ефективного процесу обміну інформацією між регіональними відділеннями та допомога у впровадженні реформи обліку в регіонах.
 • Участь в розробці Стратегічної діяльності ФПБАУ на підставі збалансованої системі показників.
 • Обговорення та укладання угод з іншими організаціями з метою здійснення спільних проектів.
 • Проведення широкомасштабної кампанії з метою формування належного іміджу сертифікованих членів Федерації.
 • Публікація професійних матеріалів та розповсюдження її серед членів ФПБАУ та фахівців-обліковців.
 • Організація для обліковців в Україні навчальних програм, що задовольняють вимогам Міжнародної федерації бухгалтерів.
 • Співпраця з Міжнародною федерацією бухгалтерів та колегами з інших країн.
 • Співпраця з Палатою аудиторів України з питань сертифікації аудиторів.
 • Сприяння створенню спеціальних програмних пакетів для бухгалтерського обліку та формування звітності адаптованих для українських умов.
 • Участь в експертній групі по перекладу Міжнародних стандартів фінансової звітності.